O firmie

Biuro Account Consulting funkcjonuje jako działalność jednoosobowa Małgorzaty Celej i istnieje od roku 2002. Biuro specjalizuje się w usługach z zakresu prowadzenia księgowości i zarządzania finansami. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem współpracy z firmami o różnych formach prawnych i profilach działalności, często są to firmy z kapitałem zagranicznym. Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje klientów, angażujemy się w budowanie zasad elastycznej, opartej na zaufaniu kooperacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców naszych usług, oferujemy różnorodny zakres i formy współpracy. Najlepszą rekomendacją i powodem do dumy jest fakt, że relacje które tworzymy z naszymi klientami są trwałe i oparte na pełnym zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę z branej na siebie odpowiedzialności i zawsze staramy się działać w jak najlepszym interesie klienta. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Małgorzata Celej jest doświadczoną i wykwalifikowaną księgową. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 8497/2004. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Rachunkowości w 2002 roku. Dobra znajomość języka angielskiego, będąca podstawą współpracy z zagranicznymi klientami. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w okresie studiów współpracując z zagraniczną firmą na stanowisku asystenta głównego księgowego. Po studiach założyła biuro Account Consulting i kontynuowała współpracę jako samodzielna księgowa. Jest osobą dokładną, zaangażowaną i skuteczną.

Sprawdź nasze usługi.

Zobacz profil Małgorzaty Celej na LinkedIn.

Zobacz profil firmy na LinkedIn.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....