Tag Archive

Podatek od reklamy w internecie

Podatek od reklamy w internecie

December 2, 2010 No Comments

Pisanie blogów internetowych staje się coraz bardziej popularne. Okazuje się również, że może być to zajęcie dochodowe. Jeśli blog jest popularny, możemy na nim umieścić reklamę internetową. Osoby odwiedzajęce dany blog są potencjalnymi nabywcami towarów i usług oferowanych przez reklamodawców. Rynek reklam internetowych przeżywa obecnie gwałtowny rozwój, dostępne są m.in.: Google Adsense Onet Kontekst aukcje kredytowe sprzedaż […]

Tags:

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....